wijzer1
 
 

Kompas4kids is een kleinschalige kinderpsychologen praktijk van Sonja Frijns

Kompas4kids is een initiatief van kinderpsycholoog Sonja Frijns en gecertificeerd door het Nederlands Instituut voor Psychologen. Mw. Frijns is GZ-psycholoog en NIP kinder-en jeugdpsycholoog en is opgenomen in het BIG kwaliteitsregister en het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) kinder-en jeugdregister. Kompas4kids is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met gedrag- en/of emotionele problematiek. Er is bewust voor een kleinschalige praktijk gekozen, zodat de persoonlijke begeleiding gegarandeerd blijft.

 

In de visie van Kompas4kids is het kompas als uitgangspunt genomen.

Een kompas bepaalt je positie en is richtinggevend. Het bepaalt waar je staat met je kind en welke richting je op wilt gaan. Wat is er aan de hand en welke weg moet bewandeld worden, om weer op koers te komen? Dit kan bijvoorbeeld een diagnostisch traject zijn, een behandeltraject en/of ouderbegeleidingstraject. De rol van de psycholoog wordt dan ook gezien als een kompasfunctie. Ouders worden beschouwd als gelijkwaardige partij, waarin er samen op weg wordt gegaan, ieder vanuit zijn, of haar eigen deskundigheid. 

De stijl van Kompas4kids is kenmerkend door zijn laagdrempeligheid, persoonlijke benadering en transparantie. 

 

Er wordt regelmatig contact onderhouden met collega psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten en psychotherapeuten, uit verschillende werkvelden door middel van intervisie bijeenkomsten. Door regelmatige deelname aan cursussen en opleidingen, blijft de kennis van de psycholoog up-to-date.

 

Jeugspsychologen luiden de noodklok op Limburg 1 
Radio fragment van de Nieuwsuitzending L1 d.d 30-06-2015

 

klik hier

 

 

L1 Nieuws uitzending
TV fragment L1 Nieuws uitzending d.d. 17-07-2015