wijzer1
 
 

Intakegesprek en behandelplan: 
 

AANMELDEN bij de kinderpsychologenpraktijk KOMPAS4KIDS
U kunt zich telefonisch bij ons aanmelden, of aanmelden via de website, waarna wij contact met u opnemen. Wij hanteren een wachtlijst. De duur van de wachttijd tussen aanmelding en start behandeling is 6 maanden (bijgewerkt  mei 2019).

Bij aanmelding worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd, evenals een korte omschrijving van de klachten. Tegen de tijd dat u aan de beurt bent volgt een uitnodiging voor een eerste afspraak. Deze afspraak wordt na telefonisch overleg, schriftelijk bevestigd. Na het intake gesprek vindt aansluitend de afgesproken behandeling plaats, hiervoor is geen tussentijdse wachttijd.

 

EERSTE GESPREK (INTAKEGESPREK) BIJ KOMPAS4KIDS

Er is een uitgebreid intakegesprek, waarin wij een duidelijk beeld willen krijgen van de vraagstelling, de problematiek en uw verwachtingspatroon ten aanzien van onze interventies en/of begeleiding. Dit gesprek wordt bij voorkeur met beide ouders gevoerd (de aanwezigheid van uw kind is bij een intakegesprek afhankelijk van de problematiek en/of leeftijd). Vervolgens volgt een voorstel van een behandelplan (onderzoek en/of behandeling). Wanneer u zich in het behandelplan kunt vinden en uw kind gemotiveerd is, zal dit van start gaan. Tussentijdse evaluatiemomenten worden bij aanvang afgesproken. Omdat een kindprobleem ook veelal een gezinsprobleem is, worden ouders nauw betrokken bij de behandeling.

 

Indien wenselijk vindt er overleg plaats met andere betrokkenen en/of instanties, zoals school, logopedisten, medische specialisten, huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, etc. Dit altijd alléén met de schriftelijke toestemming van ouders.

 

DIENSTEN KOMPAS4KIDS

 

KLACHTENPROCEDURE NIP
Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden. Het beste is dit rechtstreeks met de psycholoog te bespreken, bellen of een brief schrijven. Indien dit niet het gewenste resultaat voor u oplevert, kunt u altijd met uw klachten terecht bij de overkoepelende beroepsvereniging van psychologen, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (zie 'wat doet het NIP?' tuchtrecht en klachten/klachtprocedure).