wijzer1
 
 

Behandelmethodieken Kompas4kids
regio Zuid- en Midden Limburg

Kompas4kids behandelt kinderen vanuit de regio Zuid- en Midden Limburg. Met kinderen wordt er op een speelse manier gewerkt, binnen de één op één situatie, die past bij de ontwikkelingsfase van uw kind. Ook is het mogelijk dat oudertherapie en/of opvoedingsondersteuning een onderdeel is van het te lopen traject. Er wordt gebruik gemaakt van diverse beproefde wetenschappelijke methodes.

 

BEHANDELMETHODIEKEN

 

Cognitieve gedragstherapie (7-18 jaar) wordt ingezet bij een breed scala aan klachten. Uw kind leert hierbij niet in negatieve gedachten te blijven hangen. 


EMDR (alle leeftijden)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma, gepeste kinderen, angstige kinderen en zelfbeeldversterking. Indien het trauma opgelopen is in de baby tijd, wordt pré-verbale EMDR toegepast. Voor meer informatie zie; www.EMDR.nl 

 

 

Oplossingsgerichte therapie (4-12 jaar) Kids' Skills is een erkende methode om oplossingsgericht te werk te gaan, waarbij problemen in vaardigheden worden omgezet.


Duplo popologie (alle leeftijden) 
Tijdens de gesprekken bij Kompas4kids wordt veelvuldig gebruik gemaakt van duplo materialen. Het maakt in zeer korte tijd het probleem, de pijnpunten, maar ook de kwaliteiten, van uw kind en de situatie duidelijk.

  

 

 

Psycho-educatie (m.b.t. ADHD, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid). Psycho-educatie is uitleg geven over de diagnose. Als je begrijpt wat er aan de hand is, is het niet minder lastig, maar levert het wel minder frustratie en onbegrip op. Diverse geprotocolleerde methoden worden gebruikt ter ondersteuning van de uitleg over de diagnose.

 

K.I.E.S. (8-18 jaar). Kinderen In Echtscheiding Situatie en Ik Hoor Bij Jullie Allebei zijn methodieken om kinderen ondersteuning, begrip en inzicht te geven bij moeilijkheden rondom de echtscheiding. Het geeft het kind handvaten om met de (vaak) moeilijke situatie te leren omgaan.

 

Individuele zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren COMET (8-18 jaar). In de klinische praktijk worden veelvuldig kinderen met een negatief zelfbeeld gesignaleerd. Comet is een behandeltechniek/methodiek, ontwikkeld om het negatieve zelfbeeld direct te verbeteren.

 

 

Omdat ieder kind weer ander is, worden vaak verschillende behandelmethoden gecombineerd. Geheel afgestemd op de behoeften van uw kind.